Rubriigiarhiiv: Määratlemata

Avatud koosolek

18.10.2016

TTÜ AALi ja UNIVERSITASe ühine AVATUD KOOSOLEK. Algus 15.00 U04-103. Sõna võtavad EAKLi president Peep Peterson, TALO esimees Ago Tuuling, TTÜ personalidirektor Mare Pihel,TLÜ professor Daniele Monticelli, TLÜ dotsent Triin Roosalu, EAKLi noortekomisjoni liikmed jüri Pilm ja Anastassia Enger. Koosolekut juhib Vladimir Viies.

TTÜ AALi juhatus

Uus kantselei juht

01.09.2016

TTÜ AALi kantselei uus juht on VOLDEMAR TRUMM. Kõik kontaktid on endised. tel 6203617.

TTÜ AALi juhatus jätkab koosseisus:   Juhatuse esimees Vladimir Viies,
aseesimees prof.  Tauno Otto, mehaanikateaduskond,,
dots.   Aleksander Kilk, energeetikateaduskond,
dots.   Arvo Mere, matemaatika-loodusteaduskond,
dots.   Tatjana Põlajeva, majandusteaduskond,
v.teadur  Marina Kritševskaja, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond,
lektor   Ants Koel, informaatikateaduskond,
Anu Johannes, teadusprojektide talitus,
Malle Lang, raamatukogu

TTÜ AAL erakorraline üldkogu koosolek

31.03.2016
30. märtsil 2016 toimus TTÜ AAL erakorraline üldkogu koosolek.
Üldkogu kinnitas TTÜ AAL juhatuse aruande 2015. aasta tegevuse kohta, samuti revisjonikomisjoni aruande ja 2016. aasta eelarve.
Seoses senise juhatuse esimehe sooviga jääda pensionile, lõpetas üldkogu temaga sõlmitud lepingu alates 1. aprillist 2016. Uueks juhatuse esimeheks valiti Vladimir Viies.

TTÜ AAL juhatus

TTÜ AAL juhatuse koosolek

10.12.2015
09. detsembril 2015. aastal toimus TTÜ AAL juhatuse koosolek, millel käsitleti TANi raporti avaliku konsultatsiooni tulemusi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) kavatsust täiendada ülikooliseadust. Otsustati esitada TTÜ AALi ettepanekud UNIVERSITASele, et edastada need koos teiste kõrgkoolide ja teadusasutuste ametiliitude seisukohtadega HTMile. Vastavad materjalid on edastatud kõigile juhatuse liikmetele.
Arutusel oli ka kollektiivlepingu osa, mis käsitleb organisatsioonikultuuri küsimusi. Antud teemal otsustati pöörduda TTÜ rektori poole, kuna nimetatud osa täitmine võiks olla parem ja tulemuslikum.
Avaldati mõtet, et Eesti Vabariigis peaks olema üks ja ühine ülikooliseadus, mis reguleerib kõikide ülikoolide tegevust. Ülikoolide nn sisemist tegevust reguleeriks aga põhikiri.

TTÜ AAL juhatus