Üldinfo

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit on Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS kaudu järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liige:

* aastast 1992 ülemaailmse õpetajate organisatsiooni EI (Education International) liige, olles ühtlasi ka organisatsiooni asutajaliige. EIs on ~30 miljonit liiget – 400 organisatsiooni 170st riigist. EI ühendab kõiki õpetajaid, (s.h ülikoolide õppejõude ning teadureid) ja haridustöötajaid.

etuceETUCE (European Trade Union Committee for Education) on asutatud 1977. aastal ja esindab 12,8 miljonit liiget – 135 organisatsiooni 45s riigis, s.h 27 Euroopa Liidu riiki. ETUCE on sotsiaalpartneriks Euroopa tasandil ning kaitseb õpetajate huve Euroopa Komisjonis.