AAL-i juhatuse koosolek

09.12.2016

  • Kuratooriumi ja TTÜ  AAL Ühismõtted.
  • Uue kollektiivlepingu teksti kinnitamine.
  • Delegaatide kinnitamine Univrsitase üldkogule
  • TTÜ  AAL-i struktuur.
  • AAl-i põhikirja kaasajastamine.
  • TTÜ  AAl-i Virumaa Kolledzi finantseerimise korrastamine.