Kohtumine rektoriga

10.10.2016

TTÜ AALi juhatus kohtus rektoriga. Arutati positiivses võtmes edasist koostööd. AALi liikmed kaasatiülikooli uuenemisprotsessi ettevalmistavatesse komisjonidesse.

TTÜ AAL juhatus