2016. aasta palga alammäärade kokkulepe

21.10.2015
20. oktoobril 2015 allkirjastati Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Ametiliidu esindajate poolt 2016. aasta palga alammäärade kokkulepe. Kokkulepe on toodud kollektiivlepingu lehel. (Lisa 3)
Täname kõiki, kes aitasid kaasa kokkuleppe sõlmimisele.

TTÜ AAL juhatus