TTÜ AAL juhatuse koosolek

10.12.2015
09. detsembril 2015. aastal toimus TTÜ AAL juhatuse koosolek, millel käsitleti TANi raporti avaliku konsultatsiooni tulemusi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) kavatsust täiendada ülikooliseadust. Otsustati esitada TTÜ AALi ettepanekud UNIVERSITASele, et edastada need koos teiste kõrgkoolide ja teadusasutuste ametiliitude seisukohtadega HTMile. Vastavad materjalid on edastatud kõigile juhatuse liikmetele.
Arutusel oli ka kollektiivlepingu osa, mis käsitleb organisatsioonikultuuri küsimusi. Antud teemal otsustati pöörduda TTÜ rektori poole, kuna nimetatud osa täitmine võiks olla parem ja tulemuslikum.
Avaldati mõtet, et Eesti Vabariigis peaks olema üks ja ühine ülikooliseadus, mis reguleerib kõikide ülikoolide tegevust. Ülikoolide nn sisemist tegevust reguleeriks aga põhikiri.

TTÜ AAL juhatus