Tallina Tehnikaülikooli Ametiühingu üldkogu koosolek

20.04.2015

15. aprillil 2015. aastal toimus Tallina Tehnikaülikooli Ametiühingu üldkogu koosolek, millel võeti vastu otsus muuta TTÜ AÜ senist nimetust ning ühtlasi korrastada vajalikke punkte põhikirjas.
Koosolek otsustas: muuta Tallinna Tehnikaülikooli Ametiühingu nimetust, uueks nimetuseks on Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit, lühendatult TTÜ AAL.
Koosolekul valiti Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Ametiliidule juhatus koosseisus:
Juhatuse esimees Toivo Roosimaa,
aseesimees prof.  Tauno Otto, mehaanikateaduskond,
aseesimees dots.  Vladimir Viies, arvutustehnika õppetool,
dots.   Aleksander Kilk, energeetikateaduskond,
dots.   Arvo Mere, matemaatika-loodusteaduskond,
dots.   Tatjana Põlajeva, majandusteaduskond,
vanemteadur    Marina Kritševskaja, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond,
lektor   Ants Koel, informaatikateaduskond,
Anu Johannes, teadusprojektide talitus,
Malle Lang, raamatukogu
TTÜ AAL juhatusele anti õigus, vastavalt vastuvõetud põhikirjale, moodustada organisatsiooni siseselt akadeemilisi ühendusi (näiteks: professorite, dotsentide, teadlaste, jne ühendusi).

TTÜ AAL juhatus