Rubriigiarhiiv: Määratlemata

TTÜ AAL üldkoosolek

28.märts 2019 toimus TTÜ AAL üldkoosolek, mille slaide on võimalik vaadata ja alla laadida siit:

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI AKADEEMILISE AMETILIIDU ÜLDKOGU koosoleku protokoll 28.03.2019.a.

PÄEVAKORD:

  1. Koosoleku rakendamine ( juhatamine,protokollimine );
  2. Avasõna ( Vladimir Viies );
  3. Juhatuse aruanne 2018.a.tegevuse kohta ( Vladimir Viies );
  4. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine ( Aiki Tibar );
  5. Majandusaasta aruande kinnitamine ( Voldemar Trumm );
  6. 2019.a. eelarve kinnitamine ( Vladimir Viies );
  7. TTÜ AAL-i juhatuse asendusliikme valimine ( Vladimir Viies );
  8. Projekti  LUMA – ühtne teadusõpe tutvustus;
  9. Koosolekul tõstatud küsimuste arutelu.

Koosolekust võttis osa 22-st delegaadist 15 delegaati. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

       1. Koosoleku rakendamine ( juhatamine,protokollimine );

          OTSUSTATI: koosoleku juhatajaks valida Vladimir Viies ja protokollijaks Voldemar Trumm;

        2. Avasõna.

           Avasõnaga esines koosoleku juhataja Vladimir Viies.

           OTSUSTATI: võtta teadmiseks avasõnas esitatu;

         3. Juhatuse aruanne 2018.a. tegevuse kohta.

             Aruande esitas TTÜ AAL-i juhatuse esimees Vladimir Viies.

             OTSUSTATI: võtta teadmiseks esitatud aruanne;

          4. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine.

              Akti esitas revisjonikomisjoni liige Aiki Tibar.

              OTSUSTATI: kinnitada ühehäälselt esitatud revisjoni akt;

            5. Majandusaasta aruande kinnitamine.

                0TSUSTATI: kinnitada majandusaasta aruanne;

           6. 2019.a. eelarve kinnitamine

                OTSUSTATI: kinnitada 2019.a.eelarve;

            7. Juhatuse asendusliikme valimine.

                Vladimir Viies tegi ettepaneku valida asendusliikmeks Andres Udal.

                 OTSUSTATI: ühehäälselt valida TTÜ AAL-i juhatuse asendusliikmeks Andres Udal;

              8. Projekti LUMA – ühtne teadusõpe tutvustus.

                   OTSUSTATI: võtta teadmiseks LUMA projekti võimalused

                                         ( ettekanne Vladimir Viies ) ja jätkata kontakte

                                          projekti juhtrühmaga Helsinki Ülikoolist;

                 9. Koosolekul tõstatud küsimuste arutelu.

                      OTSUSTATI: TTÜ AAL-i kantselei juhatajal Voldemar Trummil,

                                             käesoleva aasta aprilli kuu esimesel poolel,

                                             leida liikmetele sobiv ekskurssioon või Ugala

                                             teatri etenduse külastamine.