Usaldusisikud

TTÜ AAL juhatus

 

Esimees:           Vladimir Viies          U06A 209    620 3617

Aseesimees:     Tauno Otto               U05 231      620 3266

 

Juhatuse liikmed:

Anu Johannes U04 209 620 3578
Aleksander Kilk NRG 305 620 3801
Arvo Mere U02 128 620 3001
Tatjana Põlajeva SOC 484 620 3540
Ants Koel U02B 212
Marina Kritševskaja U04 123 620 2851
Malle Lang LIB 516 620 3557

 

 

TTÜ AÜ usaldusisikud teaduskondades:  

 

Teaduskond Usaldusisik Ruum Telefon
Ehitusteaduskond Tiina Hallang U03 231 620 2400
Kuulo Mõisnik U03B 303 620 2458
Energeetikateaduskond Raul Aarpuu NRG 409 620 3697
Sotsiaalteaduskond Ivi Kääramees SOC 473 620 2702
Haldusstruktuurid Anu Johannes U04 209 620 3578
Infotehnoloogia Urve Madar U02 416 620 2358
Keemia- ja materjalitehnoloogia

teaduskond

Inna Kamenev U04 121 620 2853
Tiit Varema U06 239 620 3360
Majandusteaduskond Raissa Kokkota SOC 482 620 4068
Matemaatika-loodusteaduskond Arvo Mere U02 128 620 3001
Tiina Randla SCI 259 620 2805
Mehaanikateaduskond Tauno Otto U05 231 620 3266
Illar Viilmann U06 134 620 3901
Arvi Poobus U06 226 620 3906
Raamatukogu Maie Pihlakas LIB 221 620 3554
Virumaa Kolledž Kaire Viil Kohtla-Järve 336 3927