EST / ENG

 

Jooksev teave
Tegevuskava
Põhikiri
Kollektiivleping
Usaldusisikud
Astu liikmeks
Soodustused
Usaldusisiku õigused
Viited
Streigifond

 

             

      TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI AKADEEMILINE AMETILIIT

 

KONTAKT

 


Ehitajate tee 5
19086 Tallinn
tel: 620 3617
e-post: ttyalo@ttyalo.ee
reg. kood: 80070167
a/a EE891010022078470009
SEB Pank
 
 


Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit on Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS kaudu järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liige:

* aastast 1992 ülemaailmse õpetajate organisatsiooni EI (Education International) liige, olles ühtlasi ka organisatsiooni asutajaliige. EIs on ~30 miljonit liiget - 400 organisatsiooni 170st riigist. EI ühendab kõiki õpetajaid, (s.h ülikoolide õppejõude ning teadureid) ja haridustöötajaid.

http://etuce.homestead.com/Logos/ei-logo_homestead.gif

* ETUCE (European Trade Union Committee for Education) on asutatud 1977. aastal ja esindab 12,8 miljonit liiget - 135 organisatsiooni 45s riigis, s.h 27 Euroopa Liidu riiki. ETUCE on sotsiaalpartneriks Euroopa tasandil ning kaitseb õpetajate huve Euroopa Komisjonis.